Technohub voor opleiders

Eén van de grootste (sociale) uitdagingen voor de maakindustrie is het tekort aan technische geschoold personeel en vergrijzing van het personeel.45 Er is een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ook de krapte op de arbeidsmarkt voor de maakindustrie heeft de regio NOP bereikt. Gebaseerd op bestaand materiaal zal zij een programmalijn moeten uitzetten om de scholings- en beroepskeuze van de jeugd in de richting van de maakindustrie positief te beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is door vroegtijdig in de onderbouw van het middelbaaronderwijs de scholieren kennis met vakgebieden van de maakindustrie te laten maken.

Het personeel zal meer kennis nodig hebben op het gebied van digitalisering en zal breed inzetbaar moeten zijn. In de Technohub NOP wordt ingezet op het opleiden van nieuw talent en op het bijscholen van personeel in de maakindustrie, want voor een succesvolle transitie is het nodig om een leven lang te leren. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de deelname van ROC Friese Poort, Aeres MBO (uit Emmeloord) en Opleidings-Bedrijf Metaal (OBM) en het investeren in het opleiden van personeel. Bovendien staat de veiligheid van personeel, mens en natuur centraal bij de bedrijven.