Technohub voor studenten

Technohub NOP beoogt met haar skills lab complexe en integrale kennis met betrekking tot nieuwe technieken, ICT en technologische innovaties te generaliseren en daarmee (verdergaand) toegankelijk te maken voor (MBO) studenten. Daarmee gaat de Technohub NOP haar regionale dekking van Skills lab uitbreiden om zodanig de studenten deze generieke kennis (die de aangesloten bedrijven beheren) bij te brengen. Vervolgens ondersteunt de Technohub haar studenten met het specifiek integreren op basis van de ontwikkelde generieke methode/aanpak. Met name de studenten vormen daarin een spilfunctie, omdat deze verdergaand ontwikkelt worden op het gebied van nieuwe technieken, ICT en technologische innovaties. De duurzame inzetbaarheid van de studenten (en dus toekomstige medewerkers) wordt daarmee bevorderd vanuit kennis en skills perspectief.