Alles voor

Waarom de Technohub?

Samenwerking in de techniek sector is hard nodig om meer mensen te interesseren voor een baan in de techiek. Kennis deling is hard nodig voor zowel medewerkers en bedrijven verspreid over verschillende sector in de techiek. Zo blijven we innoveren, motiveren en levenslang ontwikkelen.

In de Technohub komen verschillende bedrijven uit de industrie samen met bedrijven actief in de agro en food sector en blijven toekomstige ontwikkelingen gestimuleerd.

Omdat de technologische ontwikkelingen in de agrarische sector en de maakindustrie ontzettend snel gaan is het voor onderwijsinstellingen, medewerkers van bedrijven en werkgevers essentieel om de gewenste kennis en vaardigheden op peil te kunnen houden. Dit verstevigd de concurrentiepositie voor bedrijven in de regio dat ten goede komt van de regionale arbeidsmarkt. Binnen de Technohub wordt gezamenlijk gewerkt aan de inventarisatie van opleidingsbehoeften om daarvoor gezamenlijk het onderwijsaanbod te bepalen zodat daarmee optimaal kan worden aangesloten aan de behoeften van medewerkers en bedrijven.

De betrokken organisaties werken samen in de regio Noordoostpolder. Samen vormen zij een verbindend regionaal initiatief met als doel medewerkers in de technologische industrie klaar te stomen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van de Technohub beogen de partners een verdiepende slag te geven aan het hybride ontwikkelen en opleiden van studenten en werknemers in de regionale maakindustrie, specifiek in de metaalbewerking, staalbouw en AgroFood Tech. Deze Technohub kent een sterk regionaal karakter om ervoor te zorgen dat bedrijven en met name haar werknemers zich ontwikkelen op het gebied van ‘Future Tech jobs’ en daarop ook zelf de regie pakken.

Het samenwerkingsverband

In de regio Noordoostpolder is in samenwerking met het Innovatiecluster, Agrofoodcluster, regionale bedrijven en onderwijsinstanties de Technohub Noordoostpolder ontstaan. Bedrijven uit de Metaal- en argrarische sector hebben samen met de onderwijsinstellingen uit de regio de handen ineen geslagen om deze Technohub te realiseren. De doelstelling van deze Technohub is dat medewerkers uit deze sectoren zich gedurende hun loopbaan bij kunnen laten scholen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

Doelstelling

  • Co-creatie & co-innovatie
  • Digitalisering & smart industry
  • Leven Lang Leren en opleiden