Technohub NOP voor bedrijven

De Technohub verzorgt de scholing van werknemers in de Noordoostpolder, waarin verschillende technieken en toepassingen samenkomen. In het bijzonder Smart Industry en Robotica, maar ook Agrofoodtechnologie, scheepsbouw en plaat-, staal- en metaalbewerking. Het doel van de Technohub is het verder brengen van werknemers op het gebied van omgang met innovatie en verandering op de werkvloer, het helpen van mensen aan een baan in de maakindustrie en het bevorderen van leertrajecten ten behoeve van leven lang opleiden en ontwikkelen.

Het Innovatiecluster Noordoostpolder is in 2019 van start gegaan met de ambitie om ‘samen te leren en te innoveren.’ Bij de bedrijven uit het cluster zijn circa 1.000, veelal technisch opgeleide mensen werkzaam. Het cluster bestaat uit een breed palet maak- en toeleveringsbedrijven in de metalektro en metaal- en technieksector. Typerend is dat werknemers over het algemeen ook in de Noordoostpolder woonachtig zijn, daar hun sociale leven hebben en ook in de regio zijn opgeleid, met andere woorden er is een sterke binding met de polder. Het innovatiecluster wil bedrijven een boost geven met een gezamenlijke aanpak van innovatie en het verbeteren van het lerend vermogen van bedrijven én medewerkers.